توپولوژی سوئیچینگ، اپلیکیشن‌ها و زیرساخت کابل‌ها که تمام پیوندهای مورد نیاز برای اتصال تجهیزات مراکز داده را ایجاد می‌کند، از همان اصول طراحی اولیه که توسط استانداردهای صنعتی ایجاد شده است پیروی می‌کند و این صرف نظر از اندازه و نوع مرکز داده است. این استانداردها بر این اساس ساخته شده‌اند که فارغ از نوع یا اندازه کسب و کار، تمامی مراکز داده، الزامات مشابهی دارند که شامل تأمین امنیت، دسترسی بدون وقفه، عملکرد و قابلیت اطمینان است. استانداردهای صنعتی مراکز داده، حداقل شرایط لازم برای زیرساخت‌های کابلی در این فضاها را مشخص می‌کند، هم‌چنین مشخصات امکانات مربوط به برنامه‌ریزی فضایی، امنیت، ایمنی، مهار خطراتی مانند آتش‌سوزی، خطرات ناشی از جراینات الکتریکی یا مکانیکی را نشان می‌دهد.
این استانداردها قابل استفاده در هر مرکز داده‌ای و با هر اندازه‌ای بوده و به ایجاد فضایی قابل کنترل و قابل اعتماد کمک می‌کنند، طوری که بتوان تجهیزات و برنامه‌های اضافی را با حداقل خرابی و اختلال اضافه کرد. تکمیل کننده استانداردهای مرکز داده، دستورالعمل‌هایی‌ست که به ارتقای دسترسی و کارایی مراکز داده کمک می‌کند. در زیر برخی از استانداردها و دستورالعمل‌های اصلی آمده‌است:

استاندارد زیرساختی ANSI/TIA-942-A برای مراکز داده:

استانداردی از آمریکای شمالی که به سری استانداردهای TIA-568 ارجاع می‌دهد. با این حال شامل اطلاعات دیگری که مورد نیاز مراکز داده است نیز می‌باشد. در این استاندارد آن دسته از نواحی با عملکرد خاص در مراکز داده مشخص شده است. همین‌طور شامل توصیه‌های حداقلی در مورد مسیرها، استخوان‌بندی و کابل‌های افقی، سر بار، مدیریت کابل و ملاحظات زیست محیطی است.

CENELEC EN 50173-5 سیستم کابل‌کشی عمومی، قسمت ۵:

مراکز داده- هماهنگ با استاندارد TIA-942 که استاندارد اتحادیه اروپا بوده و الزامات کابل‌کشی در مراکز داده را در جهت پشتیبانی از برنامه های موجود و نوظهور مشخص می‌کند.

ISO / IEC 24764 فناوری اطلاعات:

سیستم کابل‌کشی در مراکز داده – بر اساس دو استاندارد TIA-942 و EN 50173-5، این استاندارد یک استاندارد بین‌المللی است که نوع کابل‌کشی را برای استفاده در مراکز داده مشخص می‌کند. این مورد به الزامات کابل‌کشی ارجاع داده و بر اساس ISO / IEC 11801 است و به اطلاعات اضافی مربوط به مراکز داده ارجاع می‌دهد.

ANSI / BICSI 002-2014:

شامل بهترین اقدامات مربوط به طراحی و اجرای مراکز داده – این استاندارد یک راهنمای طراحی و راه‌اندازی مراکز داده است که علاوه بر جزئیات زیرساخت‌های کابلی و مسیرها و فضاها، شامل برنامه‌ریزی، ساخت، راه‌اندازی، محافظت، مدیریت و نگهداری از مرکز داده است. این استاندارد علاوه بر بهره‌وری انرژی، مراکز داده ماژولار را نیز مدنظر دارد و دارای ساختار کلاسه مختص خود برای تعیین قابلیت اطمینان است.

انستیتو Uptime:

این سازمان، وظیفه تهیه دستورالعمل‌هایی برای بهبود عملکرد، کارایی و قابلیت اطمینان زیرساخت‌های مهم مرکز داده را بر عهده دارد. انستیتو Uptime سیستم طبقه‌بندی با سطوح متفاوت برای تعریف در دسترس بودن مرکز داده تعریف کرده است. سطح اول به معنای تأمین ظرفیت پایه است. سطح دوم فراهم آوردن ظرفیت اضافه، سطح سوم حالت بدون خاموشی است و سطح چهارم سطح خطا با تلورانس ۹۹٫۹۹٪ است. هر سطح شامل میانگین ساعات مجاز خرابی در سال است.

ASHRAE 90.4-2016:

این استاندارد شامل توصیه‌هایی برای طراحی، ساخت، بهره‌برداری و نگهداری مراکز داده‌ است. علاوه بر این، این استاندارد بر استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر در محل و خارج از سایت متمرکز است و دستورالعمل‌هایی مرتبط با دما ارائه می‌دهد که شامل بهترین اقدامات برای خنک کردن و پایین آوردن دماست که موجب اطمینان و کارایی می‌شود.

Green Grid:

این کنسرسیوم غیرانتفاعی شامل کاربران نهایی، سیاست‌گذاران، تامین‌کنندگان فناوری، معماران تسهیل‌گر و شرکت‌هایی‌ست که برای بهبود فناوری اطلاعات و بهره‌وری منابع مرکز داده در سراسر جهان کار می‌کنند. این کنسرسیوم هم‌چنین با توسعه PUE (اثربخشی مصرف انرژی)، روشی برای سنجش راندمان انرژی در مراکز داده، به دنبال مقایسه تمام انرژی مصرف شده توسط مراکز داده با انرژی مصرفی تجهیزات فعال است.

منبع: www.synergix-int.com