در پی حضور شرکت شبکه‌افزار در ششمین دوره جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات ICTINQA، به منظور آشنایی با مدل جایزه ملی کیفیت، هم‌چنین، مفاهیم و سطوح تعالی، راهبردها و تاثیر پیاده‌سازی و اجرای آن در فرآیند توسعه همه‌جانبه توسط یکی از اساتید مجرب، کارگاه آموزشی با حضور مدیر عامل و مدیران واحدهای مختلف در شرکت برگزار گردید. در این کارگاه هر یک از مدیران ضمن تبادل اطلاعات و داده‌های مفهومی و علمی، از آموزه‌های نوین در راستای پیشبرد اهداف استقبال نمودند.