امسال خانواده شبکه‌افزار ۲۷ ساله شد.
این خانواده بزرگ در آغاز با کمتر از ۱۰ نفر پرسنل و با هدف ارائه خدمات نوین در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال ۱۳۷۱ شکل گرفت.
اینک، شبکه‌افزار با بیش از ۲۵۰ نفر پرسنل متخصص به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
نکته حائز اهمیت در مورد شرکت شبکه‌افزار در طی این سال‌ها وجود صمیمیت و روحیه همدلانه‌‌ای بوده که بین همه اعضای سازمان و به مانند اعضای یک خانواده بزرگ برقرار است. چنین رابطه متقابلی موجب مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر اعضا نسبت به سازمان و حتی نسبت به یکدیگر شده است.
احترام و تکریم درونی شرکت و مدیریت خردمندانه اعضای هیئت مدیره شبکه‌افزار باعث شده تا روند رو به رشد شرکت با وجود تمام مشکلات و فراز و نشیب‌های این سال‌ها متوقف نشده و آغاز ۲۸ سالگی خود را بر فراز قله‌های موفقیت جشن بگیرد.