رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

تلفیق سیستم های اطلاعات مکانی ( GIS ) و بانک های اطلاعاتی دیگر MIS ، یکی دیگر از ره آوردهای فن آوری اطلاعات در عصر جدید می باشد. با به کار گیری روش های اتوماسیون اداری و مدیریت، همراه با تحلیل های اطلاعات مکانی و تحولات عظیمی كه در قابلیت های ذخیره سازی، بازیافت، و نمایش اطلاعات حاصل شده نه تنها بكار گیری نقشه ها و اطلاعات مکانی آسان تر شده بلكه بررسی انواع مدل های شبیه سازی و سناریو های وضعیت های آینده نیز برای مدیران و برنامه ریزان امكان پذیر شده است. هم اکنون سیستم های اطلاعات جغرافیائی در امور شهرداری ها، و برنامه ریزی های شهری، اطلاع رسانی به شهروندان، خدمات شهری، تاسیسات شهری، ترافیك، حمل و نقل، کاداستر و تملک اراضی، اسکان ساکنین، و مطالعات زیست محیطی، برنامه ریزی های اقتصادی، و مدل سازی های مختلف بکار گرفته می شوند. شکی نیست تصاویر ماهواره ای ، بویژه داده های ریزبین جدید که در سالهای اخیر در دسترس کاربران قرار گرفته اند ، به همراه تکنیک های بسیار مؤثر موجود در امر پردازش و بهره گیری از این اطلاعات ، راه حل های جدیدی را برای جمع آوری اطلاعات و مدیریت مسائل مختلف شهری ارائه نموده است.

تهیه نقشه های توپوگرافی، کارتوگرافی و هیدرو گرافی با هدف پردازش در سیستم های اطلاعات جغرافیائی.

طراحی، اجرا و مدیریت سیستم های اطلاعات جغرافیائی و مطالعات شبکه های حمل و نقل و تاسیسات.

طراحی، اجرا و مدیریت طرح های مطالعاتی بر اساس پردازش تصاویر ماهواره ای و تحلیل های GIS .

مکانیابی و مدیریت ناوگان هوشمند حمل و نقل مویرگی و ترکینگ مرسولات و متحرکهای مختلف

TOP