درخواست‌های بسیاری از سمت مشتریان، در مورد استقرار سیستمی که سیستم‌های صوتی تصویری را پشتیبانی کند چه در کنفرانس‌های ویدئویی و چه تابلوهای پیام‌رسانی، وجود دارد. بسیاری از این اپلیکیشن‌ها از کابل زوج به هم تابیده استفاده می‌کنند. اکنون پیشرفت فناوری این امکان را می‌دهد که با این کابل و به طور هم‌زمان از نمایشگرها و سیگنال‌های ویدئویی بهره برد. هنگام استقرار و آزمایش کابل مورد نیاز برای پشتیبانی ازسیستم‌های AV، مهم است که بهترین شیوه های تست را بدانید تا اطمینان حاصل کنید که مشتریان شما به تصویر ایده‌آلی که مدنظرشان بود رسیده‌اند.