پروژه ایجاد سامانه اندازه‌گیری کیفیت خدمت (QoS) و کیفیت تجربه (QoE) اینترنت کشور‌ (فرادید)

سازمان تنظیم مقررات رادیویی

سنجه های فعال

استان های مشمول

مدت پروژه (سال)

پروژه ایجاد سامانه اندازه‌گیری کیفیت خدمت (QoS) و کیفیت تجربه (QoE) اینترنت کشور و سامانه پایش سطح خدمات (SL) در ۱۴ دی ماه سال ۱۳۹۵ شروع و طی دو سال با موفقیت اجرا شد.

intro

معرفی پروژه

deadlock

موانع موجود مشتری

challenge

چالش‌ها و راهکارها

results

نتایج حاصل شده

این پروژه با در نظر گرفتن بیش از ۷۰ شاخص کیفیتی، سطح کیفیت خدمت و تجربه را در ۲۵۰ نقطه کشور که با پراکندگی مناسب در کشور انتخاب شده‌اند، اندازه‌گیری کرد. از سوی دیگر با کارگزاری ۴۰۰ سنجه در نقاط تجمیعی زیرساخت شرکت مخابرات و ۳۹ سنجه در مراکز زیرساخت شرکت ارتباطات زیرساخت توانست سنجش کیفیت و اندازه‌گیری قدر‌السهم و عارضه‌یابی دقیقی بر روی بستر انتقال اینترنت کشور به انجام برساند.

 • عدم همکاری شرکت مخابرات جهت نصب سنجه‌ها و در اختیار نگذاشتن اطلاعات مربوط به توپولوژی شبکه زیرساخت
 • عدم همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت جهت نصب سنجه و ایجاد بستر برای سنجش کیفیت
 • عدم همکاری برخی اپراتورها برای تامین تجهیزات سخت‌افزاری

چالش‌ها

 • عدم وجود پوشش مناسب برای سرویس‌های GSM
 • فواصل زیاد بین نقاط انتخاب شده جهت سنجه‌گذاری
 • تامین فضا و پاور پایدار توسط شرکت مخابرات ایران
 • قطع شدن برخی از سرویس‌ها و از کار افتادن آدرس بوخت‌ها

راهکارها

 • اخذ اطلاعات مربوط به توپولوژی شبکه زیرساخت مخابرات
 • تامین تجهیزات و خدمات مورد نیاز از شرکت ارتباطات زیرساخت
 • اخذ مجوز تردد به مراکز مخابراتی جهت ورود تجهیزات و نصب آنها
 • برگزاری جلسات متعدد با اپراتورها جهت رفع ایرادات مربوط به سرویس‌ها و بوخت‌های اعلام شده از سمت آنها
 • عقد قراردادی فی‌مابین شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جهت تامین فضا و پاور و مجوز تردد
 • در صورت درخواست کارفرما قابلیت ارتقا به ۴ برابر ظرفیت فعلی خود را دارد.
 • پروژه با موفقیت در دو سطح مدیریتی و کارشناسی با دو پنل مجزا و با قابلیت رشد و توسعه طراحی شد.
 • کتاب و مقالاتی نیز از تجربیات اخذ شده طی این پروژه تهیه و تدوین شد و در اختیار کارفرما قرار گرفت.