پروژه پوشش شبکه بی‌سیم در محوطه‌های صنعتی گروه بهمن موتور

پروژه پوشش شبکه بی‌سیم در محوطه‌های صنعتی گروه بهمن موتور

پروژه پوشش شبکه بی‌سیم در محوطه‌های صنعتی گروه بهمن موتور با استفاده از تجهیزات و راهکارهای Altai تحت فناوری نوین Super WiFi در اردیبهشت ۹۶ آغاز شد. معرفی پروژه موانع موجود مشتری چالش ها و راهکارها نتایج حاصل شده در این پروژه کلیه محوطه‌های صنعتی تحت پوشش شبکه بی‌سیم...
پروژه نظارت هوشمند و بازرسی با استفاده از هندهلد در سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران

پروژه نظارت هوشمند و بازرسی با استفاده از هندهلد در سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران

پروژه نظارت هوشمند و بازرسی با استفاده از هندهلد در سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، در مهر ماه ۱۳۹۵ آغاز شد. معرفی پروژه موانع موجود مشتری چالش ها و راهکارها نتایج حاصل شده این پروژه با هدف تسریع عملکرد بازرسان تاکسیرانی در سطح شهر تهران و با تجهیز آن‌ها...