مشاوره فنی و مدیریتی در حوزه خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات (USO)

مشاوره فنی و مدیریتی در حوزه خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات (USO)

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعداد سال های انجام پروژه استان های مشمول 96/11/28 تاریخ شروع پروژه ملی سایز پروژه تعداد نیروی انسانی مشاوره فنی و مدیریتی در حوزه خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات (USO) معرفی پروژه موانع موجود مشتری چالش ها و راهکارها نتایج...
پروژه پایش با هدف جمع‌آوری اطلاعات ارتباطی و بررسی وضعیت ارتباطی روستاهای کل کشور

پروژه پایش با هدف جمع‌آوری اطلاعات ارتباطی و بررسی وضعیت ارتباطی روستاهای کل کشور

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات استان های مشمول تعداد روستاهای مراجعه شده مدت پروژه (سال) پروژه پایش با هدف جمع‌آوری اطلاعات ارتباطی و بررسی وضعیت ارتباطی روستاهای کل کشور، از بهمن ۱۳۹۵ آغاز شد. معرفی پروژه موانع موجود مشتری چالش ها و راهکارها نتایج حاصل شده عنوان این...
پروژه ایجاد سامانه اندازه‌گیری کیفیت خدمت (QoS) و کیفیت تجربه (QoE) اینترنت کشور‌ (فرادید)

پروژه ایجاد سامانه اندازه‌گیری کیفیت خدمت (QoS) و کیفیت تجربه (QoE) اینترنت کشور‌ (فرادید)

سازمان تنظیم مقررات رادیویی سنجه های فعال استان های مشمول مدت پروژه (سال) پروژه ایجاد سامانه اندازه‌گیری کیفیت خدمت (QoS) و کیفیت تجربه (QoE) اینترنت کشور و سامانه پایش سطح خدمات (SL) در ۱۴ دی ماه سال ۱۳۹۵ شروع و طی دو سال با موفقیت اجرا شد. معرفی پروژه موانع موجود...
سامانه دیار (درگاه یکپارچه اطلاعات روستایی)

سامانه دیار (درگاه یکپارچه اطلاعات روستایی)

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مدت پروژه (سال) استان های مشمول سامانه دیار (درگاه یکپارچه اطلاعات روستایی) از سال ۱۳۹۶ به مدت ۲ سال در سطح روستاهای کشور انجام شد. معرفی پروژه موانع موجود مشتری چالش ها و راهکارها نتایج حاصل شده هدف از سامانه دیار نگهداری، پشتیبانی،...