مهندس پیمان زینعلی نیا

مدیریت عامل

نادر ابوترابیان

معاونت فنی و بازرگانی

آرش کیا

مدیریت مالی

مهدی شکیبا

سرپرست واحد نرم افزار

اسفندیار یوسفی

سرپرست برنامه ریزی و توسعه بازار

بهمن توکلی

سرپرست خدمات اداری و رفاهی

بهزاد بخشی

سرپرست بازاریابی و فروش

محمدرضا زابلی

سرپرست زیرساخت و آموزش

علی سلمانی زاده

مدیر پروژه خاص

پرستو مخصوصی

مدیر پروژه خاص

شیما شجریان

مدیر پروژه خاص

سایت جدید شبکه افزار در دست طراحی و توسعه می باشد و تاریخ ۹۹/۵/۲۰ به صورت آزمایشی رو نمایی خواهد شد.
+