دارک

لایت

دارک

لایت

بازگشت به بالا

شبکه افزار

معرفی دپارتمان

ماموریت دپارتمان کسب و کار نوین

ایده هات رو به ما نسپار! اونهارو به کمک ما عملی کن

برآن شدیم تا با ارائه ی اندیشه های خلاقانه و نوین و ایجاد یک دپارتمان مستقل قدرتمند با تحلیل وضعیت موجود کسب و کار شرکت شبکه افزار و ایجاد تغییر در برخی از فرآیندهای مرتبط با بازاریابی و گسترش بازارهای هدف فعال از فرصت های نوین کسب و کار در راستای حفظ و رضایتمندی مشتریان بهره گیریم. همچنین با ایجاد کانال های ارتباطی نوین در جذب مشتریان جدید و شناسایی و تبدیل ایده های خلاقانه و مفید به کسب و کارهای مستقل گام بلندی به سوی قله های موفیقت شرکت شبکه افزار برداریم.

در دپارتمان کسب و کار نوین چه می کنیم ؟

ما اینجا هستیم تا با استفاده از فرصت ها و روش های نوین سهم بیشتری در رونق بازارهای شبکه افزار داشته باشیم

استفاده از روش های نوین در جهت رضایت مندی، حفظ و گسترش بازارهای هدف
تحلیل مشکلات موجود و ایجاد رویه های نوین در رفع آن‌ها
تبدیل ایده های نو به کسب و کارهای مستقل  
بـرنـدســازی بـــــرای شــرکــت شــبـــکــه افـــــزار  
از همه مــــهــــم تـــــر! ایجاد ارزش در ســازمــان  

حرف حساب ما

ما با فرهنگ سازی سازمانی ارزش آفرینی می کنیم

چه خوشمان بیاید یا نه باید پذیرفت که در فضای کسب و کار ایران چالش های فراوان یک مدیر در حفظ و ادامه‌ی حیاط کسب و کار خود باعث عدم بازنگری در روش های مدیریتی در بازه های میان مدت و بلند مدت می‌شود. این مساله به خاطر کم توجهی یا عدم استفاده از راهکارهای نوین در حل مشکلات کسب وکار در این شرکت ها است. بیشتر شرکت های بزرگ و با سابقه به علت تغییرات روز افزون صنعت خود نیاز به بازنگری در فرآیندهای اصلی سازمان و استفاده از روش های نوین جذب مشتری دارند تا به یاری این روش ها موتور محرک شرکت با کارایی بهتری در روزهای سخت حال حاضر بازارهای کسب و کار کشور به حرکت خود ادامه دهد.

اعضای دپارتمان کسب و کار نوین

پاکش نکن! تحلیلش کن و راهکار جدیدشو بگو

کوروش موسوی

If you think good design is expensive, you should look at the cost of bad design

محسن رضایی

آسمان وزمین بار امانت نتوانست کشید ، قرعه فال به نام من دیوانه زدند

کورش پرواز

پرواز سر خط بودن ماست و ما آماده پروازیم

بهزاد بخشی

تو خودت باغ بهشتی