بهسازی شبکه‌های مادر مخابراتی استان تهران و البرز

بهسازی شبکه‌های مادر مخابراتی استان تهران و البرز

   وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسیر پشتیبانی (‌کیلومتر) تعداد دوره پشتیبانی ۱۳۹۴ تاریخ شروع پروژه ملی سایز پروژه تعداد نیروی انسانی شرکت شبکه‌افزار بر اساس استراتژی و خط مشی خود در دو دوره متوالی (از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸) و با بهره‌گیری از تجربه، توان مالی و استفاده از...
پروژه ارتقاء شبکه‌های رایانه‌ای، برق شهر، برق اضطراری و تلفن بندر نوشهر

پروژه ارتقاء شبکه‌های رایانه‌ای، برق شهر، برق اضطراری و تلفن بندر نوشهر

پروژه ارتقاء شبکه‌های رایانه‌ای، برق شهر، برق اضطراری و تلفن بندر نوشهر در اردیبهشت ۱۳۹۲ اجرا شد. معرفی پروژه موانع موجود مشتری چالش ها و راهکارها نتایج حاصل شده کارفرمای این پروژه سازمان بنادر و دریانوردی مازندران (بندر نوشهر) بود. شبکه کامپیوتری قدیمی موجود در...
پروژه پایش با هدف جمع‌آوری اطلاعات ارتباطی و بررسی وضعیت ارتباطی روستاهای کل کشور

پروژه پایش با هدف جمع‌آوری اطلاعات ارتباطی و بررسی وضعیت ارتباطی روستاهای کل کشور

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات استان های مشمول تعداد روستاهای مراجعه شده مدت پروژه (سال) پروژه پایش با هدف جمع‌آوری اطلاعات ارتباطی و بررسی وضعیت ارتباطی روستاهای کل کشور، از بهمن ۱۳۹۵ آغاز شد. معرفی پروژه موانع موجود مشتری چالش ها و راهکارها نتایج حاصل شده عنوان این...