واحد پروژه‌های خاص

معرفی واحد پروژه‌های خاص

 

در دهه اخیر و پس از گسترش تنوع خدمات و فعالیت‌های شرکت و تغییر نگاه مدیریت عامل وقت، ماهیت فعالیت شرکت از فنی و بازرگانی به ارائه‌دهنده راهکارهای جامع یا Solution Provider تغییر کرد. همین‌طور با افزایش سطح پروژه‌ها، کسب گواهی‌نامه‌های معتبر از سازمان‌های معتبر داخلی و خارجی و دستیابی به بالاترین رده‌های مرتبط با فعالیت‌های اصلی شرکت در رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک، نیاز به تعریف ساختار جدیدی برای یک واحد کاملا مستقل جهت اجرای مگاپروژه‌ها و پروژه‌های ملی و تشکیل آن در شرکت مدنظر مدیران قرار گرفت. در نتیجه در سال ۱۳۹۴، واحدی با عنوان واحد پروژه‌های خاص در شرکت تشکیل شد.

از شاخص‌ترین پروژه‌های انجام شده در واحد پروژه‌های خاص می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  1. پروژه‌های پشتیبانی، بهسازی و خدمات نگهداری شبکه مادر مخابراتی و ارتباطی استان تهران و البرز مربوط به شرکت ارتباطات زیرساخت برای دو دوره
  2. پروژه خدمات مشاوره‌ای فنی و مهندسی در حوزه خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات (USO) مربوط به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
  3. پروژه نگهداری، پشتیبانی ، توسعه و ارتقاء سامانه بررسی کیفیت ارائه سرویس و اطلاعات ارتباطی در سطح روستاهای کشور مربوط به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
  4. پروژه مشاور ایجاد سامانه اندازه‌گیری کیفیت خدمت (QoS) و کیفیت تجربه (QoE) اینترنت کشور و سامانه پایش خدمات مربوط به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
  5. پروژه بررسی وضعیت کیفیت و ارائه سرویس در سطح روستاهای کشور و جمع‌آوری اطلاعات ارتباطی مربوط به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

مدیران واحد پروژه‌های خاص

علی سلمانی زاده

علی سلمانی زاده

مدیر پروژه خاص

پرستو مخصوصی

پرستو مخصوصی

مدیر پروژه خاص

شیما شجریان

شیما شجریان

مدیر پروژه خاص

محمدرضا زابلی

محمدرضا زابلی

مدیر پروژه خاص

اعضای تیم ها

جاوید قیصری

جاوید قیصری

strategic planner

سپیده خسروی

سپیده خسروی

کارشناس پروژه

علیرضا مالکی

علیرضا مالکی

R&D EXPERT

نفیسه خواجوی

نفیسه خواجوی

R&D EXPERT

محبوبه خواجوی

محبوبه خواجوی

R&D EXPERT

رضوانه ربیع پور

رضوانه ربیع پور

سمیرا ذاکری کیا

سمیرا ذاکری کیا

کارشناس پروژه

یسنا کوروشی

یسنا کوروشی

کارشناس پروژه

مریم پارسی زاده

مریم پارسی زاده

کارشناس پروژه